Tjänster

Buteo Miljö startades med syfte att erbjuda kunder stöd i frågor som rör miljö-, kvalitets- och hållbarhetsarbete och erbjuder bl.a. tjänster inom följande områden:

Miljö- och kvalitetsledningssystem

 • Införande och certifiering enligt miljö- och kvalitetsledningssystem
 • Miljölagstiftning
 • Lagefterlevnadskontroll
 • Revision inom miljö- och kvalitet
 • Miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner

Corporate Social Responsibility (CSR)

 •  Miljö- och hållbarhetsredovisning
 • GRI rapportering
 • Klimatberäkningar

Tillståndsärenden för miljöfarlig verksamhet samt MKB

Utbildning inom miljö och hållbarhet

Miljöklassning av byggnader

Konsult på plats. Buteo Miljö tillhandahåller:

 • miljö- och kvalitetschef / miljöchef / hållbarhetschef
 • miljö- och kvalitetsansvarig / miljöansvarig / hållbarhetsansvarig
 • miljö- och kvalitetssamordnare / miljösamordnare / hållbarhetsamordnare
 • miljö- och kvalitetskoordinator / miljökoordinator / hållbarhetskoordinator

Kontakta oss så berättar vi mer och lämnar offert

 

Telefon: 070-535 97 73 | E-post: info@buteo.se